Vilkår for Mitt Nortel


1 .Partene 

Vilkårene gjelder mellom deg som er registrert som bruker og Nortel AS, org. nr. 922425442. Vilkårene gjelder for din bruksrett av applikasjonen «Mitt Nortel» og tjenestene som du får tilgang til. 

2. Beskrivelse av tjenesten 

Tjenesten Mitt Nortel kan benyttes på enheter med iOS eller Android. 

I Mitt Nortel får du inkludert muligheten for «Hvem Ringer?» som er nummeroppslag i telefonnummer-database. Med Nummeroppslag kan du søke opp alle mobilnumre og fastnumre i Norge. Fornavn & Etternavn og Firma på innringer vises på skjermen via nummersøk mot opplysningstjeneste. 

Når du bruker «Hvem Ringer?» på en mobiltelefon som støttes av operativsystemet Android, får du informasjon om hvem som ringer til deg mens telefonen ringer. På en mobiltelefon som støttes av operativsystemet iOS vil tjenesten ikke vise informasjon om hvem som ringer til deg mens telefonen ringer. Mitt Nortel bruker 

informasjon den får gjennom «SMS og call log» tilgangen for å kunne hente ut informasjon om innkommende anrop for å kunne gjøre et oppslag dersom nummeret er ukjent. 

På både Android og iOS vil du også kunne søke opp et telefonnummer manuelt inne på «Hvem Ringer?». 

3. Ansvar 

Nortel har ikke ansvar for innhold, inkludert, men ikke begrenset til feil eller utelatelser i innholdet eller tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av bruk av innhold som er skapt eller gjort tilgjengelig via Mitt Nortel. 

4. Sikkerhet og konfidensialitet 

Innholdet du sender og mottar via Mitt Nortel, lagres (også mid- lertidig lagring for videre overføring til og fra enhetene dine) på en sikker måte hos én eller flere av Nortels underleverandører. Nortel sikrer at våre underleverandører holder et nødvendig og tilfredsstillende sikkerhetsnivå. 

5. Avslutning av Mitt Nortel 

Nortel kan umiddelbart heve eller avslutte kundeforholdet herunder fjerne kundens tilgang til tjenesten hvis bruken av tjenesten ikke er i tråd med vilkårene. Før iverksettelse av heving eller avslutning av avtalen fra Nortels side, vil Nortel søke å varsle kunden slik at kunden gis mulighet til å rette opp forholdet.