Hvordan har din opplevelse vært? For å ha mulighet til å forbedre tjenesten ønsker vi veldig gjerne tilbakemelding på hvordan overgangen til ny tjenesteplattform og bytte av SIM-kort opplevdes. Send inn skjema med dine tilbakemeldinger her.