Brannmursinstillingene for IP Telefoni
bn.nortel.no
176.221.91.74
176.221.91.75
176.221.91.76
Merk at man kan åpne for kun de 3 om man åpner for alt.

bn.nortel.no
HTTPS (TCP 443),
TCP 9443

176.221.91.74, 75, 76
SIP/TLS (TCP 5061),
SIP/TCP (TCP 5060),
SIP/UDP (UDP 5060),

STUN (UDP 5060),
RTP/RTCP/SRTP (UDP 49152-65535)

Det anbefales at ALG funksjoner i brannmurer ikke benyttes.