Nortel tar ansvar for åpenhetsloven ved å legge stor vekt på å opprettholde åpenhet og gjennomsiktighet i sin forretningsdrift.

Selskapet sikrer at all nødvendig informasjon om sin virksomhet er tilgjengelig for offentligheten. Nortel har også etablert interne retningslinjer og prosedyrer for å sikre riktig behandling av innsynsforespørsler i tråd med åpenhetslovens krav. 

Videre jobber Nortel kontinuerlig med å identifisere og redusere mulige områder hvor åpenhetsloven kan bli utfordret. Selskapet gjennomgår jevnlig sine prosesser og praksis for å sikre at de er i samsvar med loven, og tar eventuelle nødvendige tiltak for å oppfylle kravene. Gjennom disse tiltakene viser Nortel sin forpliktelse til å etterleve åpenhetsloven og bidra til en åpen og ansvarlig forretningspraksis. 

Nortel_3B7A8485_fotoKristinStoylen.jpg
Nortel sikrer at all nødvendig informasjon om sin virksomhet er tilgjengelig for offentligheten.

Hva er åpenhetsloven?

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det er en juridisk forskrift med formål om å fremme åpenhet og innsyn. Loven gir allmenheten rett til å få tilgang til informasjon om offentlige virksomheter og deres beslutningsprosesser. 

Åpenhetsloven spiller en viktig rolle i å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Nortel_3B7A8265_fotoKristinStoylen.jpg


Ønsker du mer informasjon? Fyll inn skjemaet under, og vi tar kontakt med deg innen kort tid.

Gruppe