Å være trygg når man beveger seg rundt i det digitale landskapet er viktig. Verdenssituasjonen slik den er nå, fører til at risikobildet øker, også på nett. Det stiller større krav til at virksomheter høyner beredskapen sin.


Sterkt forsvar er avhengig av mennesker

Når man tenker på forsvar mot digitale trusler, tenker man fort at det er noe IT-avdelingen driver med. Det er deres ansvar, det er de som må oppdatere software og det er de som må tette hull og ha de riktige sikkerhetstiltakene på plass, slik at inntrengere ikke kan komme seg gjennom forsvarsverkene.

«Kartlegg utstyr i virksomheten, sørg for å sikre pålogginger med MFA (tofaktorautentisering), oppfordre til bruk av sterke passord og pass på at brukernes tilgang ikke er bredere enn det de trenger, er viktige straks-tiltak for cybersikkerhet.»

Frank Kirkeng,
Netsecurity

Men på samme måte som man i kamper er helt avhengig av fotsoldater, er man i et digitalt forsvarsverk avhengig av den enkelte medarbeider. Det å ha en sterk sikkerhetskultur hvor de ansatte er trent opp i årvåkenhet står helt sentralt.

Sosial manipulasjon fører til sikkerhetsbrudd

Angriperne bruker mange taktikker, men ofte handler det om bruk av sosial maniupulasjon med bruk av emosjonelt ladede beskjeder og tidspress for å få folk til å begå sikkerhetsfeil. Sikkerhetsfeilene handler om at man røper sensitiv informasjon som kortinformasjon, passord og brukernavn eller at man klikker på en lenke. Resultatet av sikkerhetsfeilen man begår, kan være nedlasting av forskjellige typer skadevare - malware - til datasystemet, som gjør at angriperne får tilgang og mulighet for å gjøre skade.

Bevissthet gjør deg sterkere

Å være bevisst på metodene angriperne bruker, gjør at man blir sikrere på hvordan man skal handle. Når alle drar i samme retning og vet hva de skal gjøre og ikke gjøre, skaper man en ramme som gjør det vanskeligere for angripere å trenge seg inn. 

«Informasjon og det å minne de ansatte på å være forsiktige og påpasselige samt at de vet hvordan de varsler dersom de opplever forsøk på svindel eller ser noe uvanlig, er viktig i situasjoner med økt beredskap slik vi ser nå.»

Frank Kirkeng,
Netsecurity
Digitalvett

Vi i Nortel har samlet en liste med enkle tips til hvordan den digitale hverdagen kan blir tryggere i en usikker verdenssituasjon. 

Vi har kalt den Digitalvett-reglene og du kan laste den ned og printe den ut, slik at du alltid vet hva du skal gjøre.

Nasjonalt Cyber Sikkerhets Senter (NCSC) har gode råd til hvordan virksomheter kan sikre seg digitalt – les mer her.

Mye skjer i vår bransje og vi liker å holde deg oppdatert

Vi bryr oss om mennesker og miljø