Zendesk

Integrasjon for hjelpesenter

Nortel-integrasjoner-demo-zendesk.jpg

Alt du trenger for bedriftens telefoni


Effektiviser arbeidshverdagen ved å integrere en kommunikasjonsløsning fra Zendesk. Integrasjonen lar deg se hvem som ringer, avslutte samtalen og opprette kontaktinformasjon for personen som ringer, og mye mer.

Zendesk vises øverst i det høyre hjørnet på skjermen. Der har du tilgang til samtalehistorikk og innstillinger. Klikk på et telefonummer eller en kontakt i historikkfanen for å starte en samtale direkte i Zendesk. Under samtalen kan du opprette en ny sak ved å trykke på knappen “New ticket”.


Funksjoner

Se hvem som ringer

Identiteten vises direkte i Zendesk

Lett tilgjengelig informasjon

Ved å klikke på kontaktens navn vises kontaktkortet. Der kan du fylle ut all relevant informasjon.

Ring med sentralbordet

Du kan velge om du vil ringe direkte fra samtalelisten eller kundens kontaktkort, og om du vil ringe fra din softphone eller mobil.

Opprett ny sak for innringere

Under en samtale kan man trykke på “Ny ticket” for å opprette sak for en kontakt. Hvis personen allerede har en sak så vil den vises når du ringer eller mottar et anrop fra vedkommende.

Hør på innspilte samtaler

Du har mulighet til å høre på innspilte samtaler direkte i Zendesk appen