Microsoft Dynamics 365

Integrasjon for CRM (kunderelasjonshåndtering)

Nortel-integrasjoner-demo-Microsoft-Dynamics-365.jpg

Effektiviser arbeidsflyten


Ved å integrere Microsoft Dynamics 365 kan du forbedre effektiviteten og opplevelsen for de ansatte. La ansatte fokusere på kunden i stedet for å bruke tid på å bytte mellom apper. Få informasjonen og funksjonene som du trenger direkte i Dynamics, samtidig som dere sparer tid og har færre distraksjoner.

Fordeler med integrasjonen:

  • Fornøyde kunder
    Integrasjonen viser viktig kundeinformasjon før samtalen begynner. Det åpner opp for personlige kundeopplevelser.
  • Effektiviserer arbeidsdagen
    Med Microsoft Dynamics 365 trenger ikke ansatte å bytte mellom apper mens de snakker med en kunde. Det gjør at de kan spare tid og fokusere på det som er viktig: kunden.
  • Styrk dine ansatte
    Integrasjonen tar bort de kjedeligste og mest manuelle inntastingene som ofte blir feil. Det gjør det lettere å holde informasjon konsekvent og korrekt, og gir en mer effektiv arbeidsdag med mindre frustrasjon.Funksjoner

Innebygd softphone

Få tilgang til hele sentralbordet i ett CRM, komplett med softphonefunksjoner som å ta i mot eller viderekoble samtaler. (inkludert click-to-call, lydløs og plassere samtaler i kø)

Ett klikk er alt som trengst

Opprett en ny kontakt, lead eller konto for en tidligere ukjent oppringer med kun ett klikk i samtalemodus. Du kan til og med logge aktivitet under samtalen.

Kontaktkort og historikk

For både innkommende og utgående samtaler, så søker sentralbordet opp nummeret og henter all relevant informasjon fra CRM. Du kan se kontaktens samtale- og sakshistorikk, høre på innspilte samtaler og talemeldinger, samt se kontaktkortet med ett klikk. Du kan også ringe direkte fra kontaktkortet.

Enkel køhåndtering

Håndter tilgjengeligheten og personer i kø. Se statistikk i nåtid, hold oversikt over pågående samtaler og vis samtalehistorikk.