Data Rollover

Med tjenesten Data Rollover kan ubenyttet datamengde overføres til neste måned