Dekningskart

Her kan du sjekke dekningen akkurat der du er. Norgeskartet er beregnet ut i fra kartgrunnlag og datasimuleringer, og kan derfor avvike noe fra virkeligheten i enkelte områder.