Modighet

Modighet

Hvis man vil utgjøre en reell forskjell og sette varige spor krever det ofte en stor porsjon mot, engasjement og stå-på-vilje.

Hjertevarme

Hjertevarme

Personer som skaper trygge oppvekstsvilkår, et godt nærmiljø og viser omtanke for medmennesker fortjener all støtte og takk de kan få.

Samhold

Samhold

Ildsjeler kan komme langt med egeninnsats, men når mange jobber sammen for å nå et felles mål kan man utrette mirakler.