Nortel og Sabona

Sammen for en bedre fremtid

Nortel har inngått samarbeid med Sabona, fellesnevneren er at begge parter ønsker å bidra til at verden blir litt bedre. Zimbabwe, som en gang var et ressursrikt og mateksporterende land, har siden 90-tallet vært preget av sultkatastrofer, fattigdom, økonomisk og politisk uro. 


«Unge mennesker i Zimbabwe har håp og drømmer for fremtiden. Samarbeidet mellom Nortel og Sabona vil realisere mange av disse. Vi er nå i gang med å oppfylle drømmen om et utviklingssenter som betyr mye for mange, det er helt fantastisk!»  

Ynghild Solholm
Grunnlegger av Sabona


Nortel og Sabona ønsker med dette samarbeidet å bidra til bærekraftig utvikling med prosjekter som skaper positive og varige endringer innen helse, utdanning og sysselsetting. 

bilde

Sammen med Nortel skal vi jobbe for hjelp til selvhjelp. Vi, og mange med oss, gleder oss til dette samarbeidet!

Ynghild Solholm Grunnlegger av Sabona