Vilkår

De til enhver tid gjeldende abonnementsvilkårene inngår som et vedlegg til Nortel Bedriftsavtale