IoT & M2M

M2M betyr egentlig kommunikasjon mellom maskiner. Mens IoT er en forkortelse for Internet of Things (tingenes internett). Rent praktisk snakker vi altså om hvordan vi kan koble alle enheter sammen i et nettverk slik at de kan utveksle data.

M2M

Snakk med oss om IoT & M2M:

Gruppe