Et kvartal for minneboken

En utfordrer i sterk vekst.

*pressemelding

For første gang kan Nortel melde om et kvartal med positiv EBITDA. Det skjer bare tre år etter at Nortel ble etablert, og mindre enn to år etter at selskapet gikk på børs.

Det er en utvikling de fleste start-ups drømmer om, men som få oppnår på så kort tid. Derfor tror jeg våre tall vil vekke oppsikt langt utenfor telekom-bransjen. Dette skjer i et kvartal der de nasjonale kommunikasjons-myndighetene la frem sine halvårstall for H1 2022. De viser at Nortel vokste mer i bedriftsmarkedet enn alle andre aktører til sammen – inkludert duopolet Telenor og Telia. 

Vår posisjon som det tredje største selskap i bedriftssegmentet er derfor styrket, og veksten fortsetter i andre halvår.

Antall aktive SIM ved utgangen av Q3 i år var 64000, som er en økning på 192 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor (21900 SIM), og en økning på 4000 SIM fra forrige kvartal.

I kvartalet hadde Nortel inntekter på 65 millioner kroner, mot 27 millioner samme kvartal i fjor (+ 142 prosent). Sammenlignet med foregående kvartal var økningen på 9 millioner kroner.

Selskapets justerte EBITDA, er på pluss fire prosent. Justert EBITDA har vært en sentral KPI for vår virksomhet siden oppstarten, fordi den gir et presist bilde av den underliggende driften. Dette er første gang vi kan melde om positive tall på dette viktige måltallet, og det understreker ytterligere den svært positive utviklingen i selskapet.

Et viktig punkt å merke seg, er at mye av kundeveksten i dette kvartalet skjedde organisk, etter at oppkjøpet av AteaMobil hadde satt sitt preg på det foregående kvartalet. Blant annet har vi landet store kontrakter med offentlige virksomheter som Statens Vegvesen og Kystverket. Dette er ytterligere et bevis på hvordan vi har lykkes med å utfordre duopolet som Telia og Telenor i lang tid har utgjort. Daglig får vi også nye kunder fra privat sektor.

En viktig årsak til dette er den flotte og sammensveisete gjengen av Nortel-ansatte. Totalt var vi ved kvartalets utgang 64 ansatte, etter en vekst i staben på mer enn 10 prosent. De siste arbeidsmiljøundersøkelsene i bedriften viser svært høy trivsel. For en bedrift i sterk vekst er det viktig å ivareta både kunder og ansatte.

I Nortel vet vi å feire seirene, men vi hviler aldri på dem. Nå ligger Q3 2022 bak oss. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Christian Pritchard, CEO Nortel