1 000 nye kunder i fjerde kvartal og kapital til akselerert vekstplan

I fjerde kvartal omsatte Nortel for 14 millioner kroner og fikk 1 000 nye Bedriftskunder. Veksttakten fortsetter inn i 2021, hvor selskapet forventer en vekst på om lag 300 % y-o-y.

”Både omsetning og resultat er i tråd med våre forventninger, og vi har økt vår salgskraft gjennom året til tross for flere perioder med Covid-19-nedstengninger i Oslo-regionen og Bergen. Samtidig har vi hentet 75 millioner kroner til en akselerert vekstplan som vi skal levere på i 2021 og de kommende årene,” sier adm. direktør Christian Pritchard i Nortel.

Siden lanseringen i september 2019 har Nortel vært en tydelig utfordrer til teleduopolet for små og mellomstore bedrifter. En suksessfaktor har vært selskapets nyskapende tilbud om å være først med å tilby ubegrenset data til en fast pris for virksomheter. Mottakelsen i markedet, kombinert med en fleksibel teknologisk plattform og skalerbar forretningsmodell, gjorde at styret besluttet en akselerert vekstplan i andre halvår av 2020. i november ble selskapet notert på Euronext Growth Oslo etter en kapitalutvidelse på 75 millioner kroner blant eksisterende og nye aksjonærer.

«2020, som har vært et spesielt år på alle måter, var Nortels første fulle driftsår. Vi er stolte over veksten hvor vi i løpet av året fikk 3 000 nye Bedrifts-kunder, slik at antall sim vokste fra 1 000 til over 12 000. I fjerde kvartal var veksten på 3 600 sim, eller 40 prosent, og vi merker at mange potensielle kunder synes børsnoteringen gir en trygghet når de vurderer oss som leverandør,» sier Pritchard.

Omsetningen landet på 14 millioner kroner i fjerde kvartal og 34 millioner kroner for hele 2020, mens justert EBITDA ble -6,5 millioner kroner i kvartalet og -23,3 millioner kroner for året.

Nortel har kontorer i Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand med felt- og telefonsalg, samt digitalt salg via Nortel.no. I januar har selskapet inngått en treårig avtale med Mobit, Norges største forhandlerkjede innen mobil og IT til bedriftskunder med 120 forhandlere og 670 ansatte over hele landet. Gjennom dette samarbeidet får selskapet en fysisk og tyngre salgskanal med oppstart i inneværende kvartal og forventede omsetningsvolumer som bidrar til å sikre en stor del av den akselererte vekstplanen.

I tillegg til økt salgs- og distribusjonskraft vil produkttilbudet bli utvidet i år. Nortel planlegger å lansere Fast Mobilt Bredbånd i andre halvår og i 2025 er målsettingen å ta en betydelig andel i dette markedet.

«Vi skal også være en utfordrer i markedet for Mobilt Fast Bredbånd i takt med at 5G rulles ut de kommende årene. 5G vil i en del tilfeller kunne erstatte fast bredbånd, som ADSL og være et alternativ til fiber» sier Pritchard.

Hovedpunkter for fjerde kvartal og hele 2020:
  • I fjerde kvartal 2020 omsatte Nortel for 14 millioner kroner og for hele 2020 landet omsetningen på 34 millioner kroner mot 619.000 kr. i oppstartsåret 2019
  • Nortel hentet 75 millioner kroner for å akselerere veksten og selskapet ble tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo 18. november 2020
  • Nortel fikk et justert EBITDA-resultat på -6,5 millioner kroner i fjerde kvartal, mens justert EBITDA for hele året ble -23,3 millioner kroner
  • Antall sim vokste med 40 prosent i fjerde kvartal til over 12 000 ved utgangen av kvartalet

For ytterligere informasjon vennligst kontakt: CEO Nortel Christian Pritchard, IR@nortel.no

  Om Nortel 

Som utfordreren i det norske mobil- og bredbåndsmarkedet for bedrifter, etablert av erfarne personer fra bransjen, har Nortel fokus på små og mellomstore selskaper. En fleksibel teknologiplattform og en skalerbar forretningsmodell gjør selskapet i stand til å drive frem innovasjon og samtidig konkurrere på pris. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, og kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo.