Nortel telefoni i Teams

Gjør hverdagen enklere med telefoni i Teams. Vi hjelper deg på vei!

Nortel samarbeider med skytjenesteleverandøren CTELO om levering av Nortel Telefoni til Teams. Med Routeams skytjenesten er det nå enkelt å aktivere telefoni i Teams for en mer enhetlig Teams opplevelse for de ansatte.

Nå når telefoni og IT har smeltet mer sammen er det noen ganger vanskelig å finne den beste bedriftstelefoni-løsningen. De ansatte ringer sine kontakter direkte med Teams og andre ganger bruker de mobilen til å gjøre det samme. Nortel har derfor gjort det enkelt for kunder å bruke Microsoft Teams til samtaler Teams til Teams, Teams til og fra Mobil/fastnummer, samt via sentralbord og supportnummer. Dette sikrer en god håndtering av telefoni inn og ut av bedriften i Teams uavhengig av hvilken kommunikasjonskanal som brukes.

Nortel har gjort det enkelt for kunder å bruke Microsoft Teams til samtaler, uavhengig av hvilken
kommunikasjonskanal som brukes.

Bedrifter som er aktive Teams brukere har noen åpenbare fordeler ved å bruke Teams Telefoni: 

  • Alltid oppdatert STATUS i Teams. Ved å bruke Teams til all ringing vil statusen til brukerne til enhver tid være oppdatert. Dette er ellers en utfordring når man er i en mobilsamtale og noen prøver å ringe/chatte med deg i Teams fordi du har «Grønn» status. Det samme er for samtaler via mobilt sentralbord hvor du kan være opptatt i Teams men ser ledig ut på mobilstatus.
  • Alle samtaler man tar på vegne av bedriften blir logget i Teams og ikke lokalt på mobiltelefonen.
  • Ringe direkte fra Outlook, CRM og ERP kontaktlister. Dette gjør det enklere å registrere aktivitet på kunder/partnere/leverandører og dermed ha oppdatert informasjon til enhver tid.
  • Enkel pålogging for de ansatte da telefoni virker automatisk med den Teams brukeren de allerede har.
  • Oppsett av Bedriftstelefoni gjøres i Office 365 Teams administrasjons-senteret slik at brukere administreres ett sted
  • Samme løsning for all kommunikasjon gir mindre opplæringsbehov.
  • Brukerne har samme funksjonalitet i Teams mobilklienten via wifi og 4G som på PC/MAC.

Kontor i utlandet?

Har bedriften kontorer utenfor Norge kan denne tjenesten også løse behovene til disse lokasjonene. Det settes da opp en enhetlig løsning på tvers av landegrensene der Teams Telefoni settes opp for alle kontorene. Med denne løsningen kan lokasjonene for eksempel ha felles supportdesk med lokale innringingsnummer over hele verden.