M2M

M2M er maskin-til-maskin-kommunikasjon. Dette gjør at du kan koble maskiner til internett.

M2M er kommunikasjon mellom maskiner. Rent praktisk snakker vi altså om hvordan vi kan koble alle enheter sammen i et nettverk slik at de kan utveksle data. Et M2M abonnement kan brukes i sammenhenger hvor du kun trenger datatrafikk. Et slikt abonnement vil da bli billigere enn et vanlig abonnement hvor du også kan ringe og sende SMS. Som regel er det små mengder data som sendes mellom maskiner, og kostnadene blir derfor ikke så store når man kobler maskiner til nettverk.

Hvor kan man bruke M2M?
 • Betalingsterminaler
 • Sensorer i for eks. lagerbygninger
 • Termostater
 • Porter m.m
Hvem har behov for M2M?

Erfaringsmessig er det noen sektorer som har større behov for M2M og IoT-tjenester enn andre:

 • Helsetjenester
 • Handel
 • Skog- og jordbruk
 • Vann og avløp
 • Energi
 • Flåtestyring

Priser M2M

Priser
Priser
 • 10 MB 49,- 
 • 100 MB 69 ,-
 • 500 MB 139 ,-
 • 1000 MB 219,-
 • SMS 1,99,-

Snakk med oss om IoT & M2M:

Gruppe