Telefoni

Nortel tilbyr forskjellige telefoniløsninger

Den tradisjonelle hussentral-telefonien har de siste årene blitt erstattet av IP-Telefoni. Ønsker bedriften din fortsatt å ringe og motta samtaler via sine fastnummer, tilbyr Nortel IP-telefoni som kan betjenes på IP-Apparat eller Nortel Softphone App. 

Nortel IP-Telefoni kan også kombineres med Nortel Bedriftsnett, slik at bedriften også får sentralbordfunksjonalitet via skyen.